تولید پانل از پلی استایرن

نام طرح : تولید پانل از پلیر استایرن

نام مجری طرح: نصرالله ویسی کمانه

ظرفیت تولید: 1500 تن در سال

تعداد کارکنان: 11نفر

مساحت زمین: 2500 مترمربع

سطح زیربنا: 950 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  شهرک صنعتی شهرستان هرسین


تولید پانل از پلی استایرن,دانلود تولید پانل از پلی استایرن,دانلود رایگان تولید پانل از پلی استایرن