تولید انواع جعبه پلاستیکی برای حمل ونقل و بسته بندی کالا

نام طرح : تولید انواع جعبه پلاستیکی برای حمل ونقل و بسته بندی کالا

نام مجری طرح:  فرامرز مرادیان

ظرفیت تولید: 1000 تن در سال

تعداد کارکنان: 10نفر

مساحت زمین: 2000 مترمربع

سطح زیربنا: 700 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  شهرک صنعتی شهرستان سرپل ذهاب


تولید انواع جعبه پلاستیکی برای حمل ونقل و بسته بندی کالا,دانلود تولید انواع جعبه پلاستیکی برای حمل ونقل و بسته بندی کالا,دانلود رایگان تولید انواع جعبه پلاستیکی برای حمل ونقل و بسته بندی کالا,