گالوانیزه گرم

نام طرح : گالوانیزه گرم

نام مجری طرح:  مسعود امیری

ظرفیت تولید: 2000تن در سال

تعداد کارکنان: 8نفر

مساحت زمین: 2000 مترمربع

سطح زیربنا: 850 مترمربع

مشاوره طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  شهرک صنعتی بیستون


گالوانیزه گرم,دانلود گالوانیزه گرم,دانلود رایگان گالوانیزه گرم