تولید انواع بستنی برپایه شیر

نام طرح : تولید انواع بستنی برپایه شیر

نام شرکت: شیرین لبن کلهر

ظرفیت تولید: 5000 تن در سال

تعداد کارکنان: 12نفر

مساحت زمین: 3500 مترمربع

سطح زیربنا: 1500 مترمربع

مشاوره طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  شهرک صنعتی بیستون

 


تولید انواع بستنی برپایه شیر, دانلود تولید انواع بستنی برپایه شیر,دانلود رایگان تولید انواع بستنی برپایه شیر