تولید انواع میله و میلگرد فولادی وشمش فلزات آهنی

نام طرح

تولید انواع میله و میلگرد فولادی

شمش فلزات آهنی

نام شرکت:  مجتمع ذوب آهن فرامان

ظرفیت تولید:

 تولید انواع میله و میلگرد فولادی               400000 تن در سال

شمش فلزات آهنی                                 400000 تن در سال

 

تعداد کارکنان: 100 نفر

مساحت زمین: 10000 مترمربع

سطح زیربنا: 2000 مترمربع

مشاوره طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  جاده بیستون روستای سرارود اولیا


تولید انواع میله و میلگرد فولادی وشمش فلزات آهنی,دانلود تولید انواع میله و میلگرد فولادی وشمش فلزات آهنی,دانلود رایگان تولید انواع میله و میلگرد فولادی وشمش فلزات آهنی