تولید کیسه بدون بافت پلاستیکی یک لایه از پلی اتیلن

نام طرح : تولید کیسه بدون بافت پلاستیکی یک لایه از پلی اتیلن

نام مجری طرح: امید یعقوبی چگنی

ظرفیت تولید: 1000 تن در سال

تعداد کارکنان: 12 نفر

مساحت زمین: 2000 مترمربع

سطح زیربنا: 660 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  شهرک صنعتی کرمانشاه


تولید کیسه بدون بافت پلاستیکی یک لایه از پلی اتیلن,دانلود تولید کیسه بدون بافت پلاستیکی یک لایه از پلی اتیلن,دانلود رایگان تولید کیسه بدون بافت پلاستیکی یک لایه از پلی اتیلن