تولید بلوک دیواری غیر مسطح از بتن سبک فرم دار

نام طرح : تولید بلوک دیواری غیر مسطح از بتن سبک فرم دار (30000 متر مکعب)

نام مجری طرح: کیهان امیری

ظرفیت تولید: 45000 تن در سال

تعداد کارکنان: 16 نفر

مساحت زمین: 6000 مترمربع

سطح زیربنا: 1000 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  شهرک صنعتی روانسر


تولید بلوک دیواری غیر مسطح از بتن سبک فرم دار,دانلود تولید بلوک دیواری غیر مسطح از بتن سبک فرم دار ,دانلود رایگان