دانه بندی شن و ماسه

نام طرح : دانه بندی شن و ماسه

نام مجری طرح: امید یعقوبی چگنی

ظرفیت تولید: 20000 تن در سال

تعداد کارکنان: 12 نفر

مساحت زمین: 10000 مترمربع

سطح زیربنا: 1000 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  شهرستان روانسر


دانه بندی شن و ماسه,دانلود دانه بندی شن و ماسه,دانلود رایگان دانه بندی شن و ماسه