ایجاد سردخانه زیر صفر

نام طرح : ایجاد سردخانه زیر صفر

نام مجری طرح: احمد قربانی

ظرفیت تولید: 3000 تن در سال

تعداد کارکنان: 15 نفر

مساحت زمین: 4000 مترمربع

سطح زیربنا: 2300 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  


ایجاد سردخانه زیر صفر,دانلود ایجاد سردخانه زیر صفر,دانلود رایگان ایجاد سردخانه زیر صفر