پاستوریزه کردن و بسته بندی خشکبارو ادویه جات

نام طرح :

پاستوریزه کردن و بسته بندی خشکبار

پاستوریزه کردن و بسته بندی ادویه جات

نام مجری طرح: زینب شیخی

ظرفیت تولید:

پاستوریزه کردن و بسته بندی خشکبار              8000 تن در سال

پاستوریزه کردن و بسته بندی ادویه                 1000 تن در سال

تعداد کارکنان: 16 نفر

مساحت زمین: 5000 مترمربع

سطح زیربنا: 1870 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه  


پاستوریزه کردن و بسته بندی خشکبارو ادویه جات,دانلود پاستوریزه کردن و بسته بندی خشکبارو ادویه جات,دانلود رایگان پاستوریزه کردن و بسته بندی خشکبارو ادویه جات