بلوک دیواری بتنی و تیرچه بتنی و جدول بتنی ولوله بتنی موزائیک و کفپوش سیمانی

نام طرح :

بلوک دیواری بتنی

تیرچه بتنی

جدول بتنی

لوله بتنی

موزائیک و کفپوش سیمانی

نام مجری طرح: محمد رضا شکری

ظرفیت تولید:

بلوک دیواری بتنی                     15000 تن در سال

تیرچه بتنی                              10000 تن در سال

جدول بتنی                              10000 تن در سال

لوله بتنی                                 5000 تن در سال

موزائیک و کفپوش سیمانی          10000 تن در سال

تعداد کارکنان: 12 نفر

مساحت زمین: 5000 مترمربع

سطح زیربنا: 400 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه


بلوک دیواری بتنی و تیرچه بتنی و جدول بتنی ولوله بتنی موزائیک و کفپوش سیمانی,دانلود بلوک دیواری بتنی و تیرچه بتنی و جدول بتنی ولوله بتنی موزائیک و کفپوش سیمانی,دانلود رایگان بلوک دیواری بتنی و تیرچه بتنی و جدول بتنی ولوله بتنی موزائیک و کفپوش سیمانی