تولید انواع دم نوش

نام طرح : تولید انواع دم نوش

نام مجری طرح: سحر فخری

ظرفیت تولید: 250 تن در سال

تعداد کارکنان: 13 نفر

مساحت زمین: 4000 مترمربع

سطح زیربنا: 1500 مترمربع

مشاور طرح: مرکزمشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح: کرمانشاه شهرک صنعتی کرمانشاه


تولید انواع دم نوش,دانلود تولید انواع دم نوش,دانلود رایگان تولید انواع دم نوش