تولیدی انواع البسه زنانه مردانه و بچگانه،کفش،کمربند و کیف و ساک

نام طرح:

انواع لباس خواب زنانه ،دخترانه ،تاری پودی، دوخته  شده

انواع کفش غیر تزریقی به جز کفش طبی، حفاظتی و ورزشی   

 کت و شلوار، مردانه،پسرانه،تاری پودی دوخته شده            

شلوار جین مردانه، پسرانه، تاری پودی ، دوخته شده         

شلوار کتان مردانه ، پسرانه، تاری پودی، دوخته شده                  

شلوار جین زنانه، دخترانه،تاری پودی، دوخته شده  

لباس مجلسی ،تاری پودی،دوخته شده 

مانتو تاری پودی، دوخته شده                                

لباس فرم بجز البسه نظامی                      

انواع کیف و ساک دستی                 

کمربند چرمی           

 انواع جوراب                

نام مجری طرح:ابراهیم جواهری

ظرفیت تولید:

انواع لباس خواب زنانه ،دخترانه ،تاری پودی، دوخته  شده                           3000عدد

انواع کفش غیر تزریقی به جز کفش طبی، حفاظتی و ورزشی                     5000جفت

 کت و شلوار، مردانه،پسرانه،تاری پودی دوخته شده                                  2000عدد

شلوار جین مردانه، پسرانه، تاری پودی ، دوخته شده                                 3000عدد 

شلوار کتان مردانه ، پسرانه، تاری پودی، دوخته شده                                 3000عدد            

شلوار جین زنانه، دخترانه،تاری پودی، دوخته شده                                    3000 عدد

لباس مجلسی ،تاری پودی،دوخته شده                                                  2000عدد

مانتو تاری پودی، دوخته شده                                                                2000عدد                        

لباس فرم بجز البسه نظامی                                                                 3000عدد               

انواع کیف و ساک دستی                                                                     3000عدد      

کمربند چرمی                                                                                    2000عدد

 انواع جوراب                                                                                      5000جفت    

تعداد کارکنان:14 نفر

مساحت زمین:1478 متر مربع

سطح زیربنا:600 مترمربع

مشاور طرح:مرکز مشاوره  و طراحی صنعتی میرمعینی

محل اجرای طرح:کرمانشاه  شهرک صنعتی پاوه